Projekt revitalizacije starega mestnega jedra

TOLMIN VČERAJ, DANES IN JUTRI - RAZSTAVA NA PLACU

V galeriji spodaj si lahko ogledate panoje, ki so razstavljeni na Placu v okviru razstave Tolmin včeraj, danes in jutri. Na panoju št. 7 so tudi predstavljeni zaključki in predlogi za ureditev starega mestnega jedra, do katerih smo prišli na delavnicah 19. in 26. oktobra, ki so jih vodili priznani strokovnjaki, krajinski arhitekti, na njih pa so sodelovali tudi predstavniki občine, kulturnih ustanov, društev, nosilci dejavnosti, lastniki in najemniki lokalov ter stanovalci starega mestnega jedra. Na okrogli mizi, ki smo jo organizirali 12.11., pa je svoj pogled na urejanje Tolmina podal tudi priznani arhitekt, glavni ljubljanski urbanist, prof. Janez Koželj.

Prostorski razvoj Tolmina skozi časProstorski razvoj Tolmina skozi časTolmin nekočTolmin včerajTolmin danesDružabno življenje včeraj in danesTolmin jutri

 

TOLMIN KAKRŠNEGA SI ŽELIM! - VABILO NA OKROGLO MIZO, 12.11.2016

Revitalizacija plakat ka tv 30002

 

TOLMIN KAKRŠNEGA SI ŽELIM!

DOR plakat in telop Tolmin 1 

1. DELAVNICA, 19.10.2016 - FOTO UTRINKI

SMJ projekt 1 5 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 14 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 16 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 23 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 24 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 25 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 26 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 30 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 31 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 41 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 45 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 79 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 93 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 95 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 100 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 109 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 112 Kopiraj.jpgSMJ projekt 1 122 Kopiraj.jpg

2. DELAVNICA, 26.10.2016 - FOTO UTRINKI

1E32B395A8E84FA4A117ECB7E697A252.jpg02BC1B0617DA43488EFF6BBE958CF752.jpg4E6EB8C164454D94944FA4F53838CC80.jpg07CB5E902C354F73A4F87FBF4E32FDDB.jpg08B30CBF643342FBB1D0160EA87E9A15.jpg9791FD00E18D4F07A58AA91FFE875667.jpgC0821611F31146E4A5E9BDAFE9B31C4B.jpgC296094ACF874839B3DAEAEBCBA89520.jpgF254D99022F64D939D006ABC9C005373.jpg

PROJEKT REVITALIZACIJE STAREGA MESTNEGA JEDRA TOLMIN

Društvo DOR se s projektom Načrt ureditve in oživitve starega mestnega jedra (SMJ) Tolmina vključuje v dejavnosti Mesec prostora 2016, ki se posveča vprašanjem prostorskega in urbanega razvoja ob upoštevanju evropske kulturne dediščine (www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016). Za izvedbo projekta smo pridobili sredstva na razpisu Ministrstva za okolje in prostor in se dogovorili za sodelovanje z Občino Tolmin. Povabili smo priznane slovenske arhitekte, krajinske arhitekte, urbaniste in sociologe, ki nam bodo s svojim znanjem in izkušnjami pomagali iskati najboljše rešitve. Glavni namen projekta je pomagati in vzpodbuditi odločevalce k urejanju danes opustelega in neurejenega, starega dela mesta. Enako pomemben cilj projekta je tudi ozaveščanje prebivalcev. Želimo jih pritegniti k sodelovanju pri iskanju in uvajanju prepotrebnih sprememb. Zavedamo se namreč, da vključevanje prebivalcev in strokovnjakov zagotavlja trajnejše in uspešnejše izboljšave.

Tako kot veliko drugih mest v Sloveniji in drugje po svetu, se tudi Tolmin sooča z izumiranjem starega mestnega jedra in ožje okolice. Kriza izpraznjenosti središča mesta se samo še poglablja, ker le-to enostavno nima več adutov, ki bi privabljala ljudi. Krivdo za nastanek tega splošno znanega problema lahko delno pripišemo selitvi mestnih funkcij in aktivnosti v druge dele, ali na obrobje mesta, pa tudi pomanjkanju kreativnosti, zanimivosti, privlačnosti in pomanjkanje sodobne »tradicionalne« ponudbe. V SMJ ni zadovoljive turistične ponudbe in posledično učinkovite promocije, skratka, oslabljeni urbani utrip ga dela manj privlačnega. Če v naslednjih letih v starem mestnem jedru ne bo vzpostavljene učinkovite rabe prostora in, če ne bo vanj vnesenih nekaj novih, zanimivih programskih vsebin, ki bi pritegnile ljudi, lahko pričakujemo še hitrejše nazadovanje oziroma propadanje prostora. Kakovostna javna površina predstavlja za mesto veliko vrednost in zato bi morala biti prenova opredeljena kot prednostna razvojna usmeritev. Današnji trend vseh razvojnih projektov je, da bi se v prihodnosti načrtovali predvsem za že pozidana območja v smislu ti. »pametne rasti« (smart growth).

Slabo obstoječe stanje, odsotnost skoraj vseh dejavnosti in zanemarjenost starega mestnega jedra, povečujejo željo po njegovi oživitvi in prepoznavnosti. Vsa mestna jedra so bila pred stoletji zasnovana kot cona za pešce, tj. območje, kjer so se ljudje srečevali, trgovali, se družili. S povečanjem uporabe motornih prevoznih sredstev, predvsem avtomobilov, so mestna jedra začela spreminjati svojo urbano in socialno strukturo. Kljub temu je danes v starem delu Tolmina še vidna povezava med preteklostjo in sedanjostjo. To dejstvo je glavno vodilo predmetnega projekta, in sicer vrniti mestnemu jedru njegovo tradicionalno vlogo ter s tem ohraniti njegovo identiteto!

Projekt zajema območje zakonsko zaščitenega trškega jedra Tolmina. Namen je vzpostaviti celovito urejen prostor, ki bo povečal reprezentativnost in uporabnost mestnega jedra, ter določil izhodišče za celostno revitalizacijo območja. Splošno znano dejstvo je, da urbanost prostora zagotavljajo in povečujejo vse mestne funkcije, ki na javni prostor privabijo ljudi, se pravi tiste dejavnosti, ki vzpodbujajo javno življenje v mestu (javne storitve, kulturne, trgovske, gostinske. . .). Na podlagi analiz prostorskih načrtov, razvoja in stanja prostora ter na podlagi posvetovanja z javnostjo (prebivalci, javnimi ustanovami, društvi ipd.) naj bi bil projekt podlaga za podajo usmeritev za usklajen in celosten razvoj obravnavanega območja. S projektom se izpostavlja dva razvojna cilja:

  1. S kakovostno urejenim javnim prostorom vzpostaviti pogoje za razvoj, srečevanja in druženja na prostem, pri čemer se umirja promet in reorganizira ter postopoma zmanjšuje površine mirujočega prometa.
  2. Urejanje prostora naj izhaja iz realnih potreb mesta (stanovalcev in obiskovalcev), in z upoštevanjem potenciala zgodovinske in kulturne dediščini obravnavanega območja, ki ga je potrebno ohranjati v največji možni meri.

V okviru projekta bomo izvedli:

  • prvo delavnico (19. oktober 2016), na kateri bomo iskali primerne vsebine programov za oživitev SMJ.
  • drugo delavnico (26. oktober 2016), na kateri bomo izbirali potrebne arhitekturne, komunalne, prometne in druge posege v mestni prostor.
  • razstavo v izložbah SMJ, na kateri bomo s panoji predstavili Tolmin včeraj, danes in jutri (predstavljeni bodo tudi zaključki delavnic).
  • okroglo mizo (v prvi polovici novembra 2016), na kateri bomo oblikovali končne predloge za ureditev in oživitev SMJ Tolmina.

O natančnejšem poteku projekta bomo občane obveščali na naši spletni strani www.dor-tolmin.si, preko medijev (radija Primorski val, KA-TV Tolmin, Primorskih novic in drugih) in družbenih omrežij (Facebook-a). Zaključke bomo predstavili v tiskani obliki s časopisom Društva za ohranjanje in razvoj Tolmina, Dorovci sporočajo, ki ga bomo dostavili v vsako gospodinjstvo v Tolminu.

Dodatne informacije