Pogovor o drevesih in parkih

OKROGLA MIZA O DREVESIH IN PARKIH

Tolmin, 12.5.2016

Prvega pogovora o urejanju Tolmina na temo zelenih površin, drevoredov in parkov se je udeležilo preko trideset ljudi, kar je za današnje čase zadovoljivo. Veseli nas, da so prišli in tvorno pristopili k razpravi tako predstavniki civilne družbe, ki jim ni vseeno za naše mesto, kot tudi strokovnajki s tega področja, odgovorni z oddelka za okolje in prostor občine Tolmin, predstavnik Komunale in člana občinskega sveta. Razprava je bila zanimiva, pestra, na trenutke tudi polemična, kar je tudi prav.

Ugotovili smo, da je bilo v Tolminu v prejšnjem stoletju veliko dreves in drevoredov, ki so mestu dajali poseben značaj. Blagodejno so vplivala na mestno klimo tako poleti kot tudi v zimskem času.

Danes nimamo nobenega drevoreda več. Drevesa so se umikala cestam, pločnikom in parkiriščem. Gradnje novih delov mesta se ni prilagajalo odbstoječim zelenicam, parkom in drevoredom, pač pa se jih je ukinjalo in pozidavalo. Veliko dreves je propadlo tudi zaradi nestrokovnega in pomanjkljivega vzdrževana. Poseki so bili stihijski, velikokrat izvedeni kar na željo posameznikov, ki so jim bila drevesa na poti. Kljub občinskim predpisom pa često niso bila nadomeščena.

 

SPREJELI SMO ZAKLJUČKE, KI JIH BOMO POSREDOVALI ODGOVORNIM ZA UREJANJE MESTA:

- Pomembno je sprejeti strategijo urejanja mesta in določiti prioritete: ali bomo dajali prednost avtomobilom ali pa pešcem in kolesarjem ter zelenim površinam.

- Sprejeto strateško odločitev moramo upoštevati pri vsakem podrobnem prostorskjem načrtu in pri vsakem projektu, katerega sestavni del mora biti tudi zunanja, hortikulturna ureditev.

- Sprejete odločitve je potrebno umestiti tudi v strategijo urejanja gibajočega in mirujočega prometa in v načrt bodoče prometne ureditve.

- Pomembno je aktivno delovanje komisije za drevnine, ki naj svetuje pri urejanju zelenih površin in izbiri drevesnih vrst.

- Vsak načrt urejanja zelenih površin mora vsebovati tudi načrt vzdrževanja in način pridobivanja sredstev za vzdrževanje.

- Pred vsakim večjim posegom v mestu je o njem potrebno obvestiti prebivalce in pridobiti njihovo mnenje.

- zelene površine, drevoredi in parki morajo imeti pomembno mesto v nastajajočem občinskem odloku o izgledu naselij.

 

SKOZI RAZPRAVO SMO OBRAVNAVALI TUDI POSAMEZNE PROJEKTE, KI ZADEVAJO UREJANJE ZELENIH POVRŠIN IN SPREJELI NASLEDNJA MNENJA:

- BRUNOV DREVORED : obojestranski drevored mora ostati, nujno je pripraviti tudi načrt vzdrževanja dreves.

- CESTA PROTI LOGU : brežine ob novi cesti je potrebno čim prej ozeleniti, akacije v spodnjem delu pa zamenjati s kvalitetnimi drevesi, ki naj bi tvorila nadaljevanje drevoreda ob obrtni in trgovski coni na Logu.

- PARKIRIŠČA : potrebno jih je ozeleniti, posebej je potrebno to upoštevati pri urejanju parkirišča na Brajdi in pred Upravno enoto ( »Letališče« ).            

- PREŠERNOVA ULICA : narediti projekt ozelenitve ulice z drevesi.

- ZELENICA PRED »HAMURABIJEM« : nadomestiti drevesa, ki so bila odstranjena.

- DIJAŠKA ULICA PROTI SOTOČJU : podpiramo zasaditev drevoreda (drevored slavnih).

- LAVRIČEVA ULICA: posekano in zastrupljeni platani je potrebno je nadomestiti.

- TUMOV DREVORED: posekane lipe je potrebno skladno z odlokom nadomestiti.

 

2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 1 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 2 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 3 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 4 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 5 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 9 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 12 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 14 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 15 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 16 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 17 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 18 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 19 Kopiraj.jpg2016_05_12 Okrogla miza - drevnine in zelene povrine I.P 20 Kopiraj.jpg

VABILO NA POGOVOR O DREVESIH IN PARKIH

 

Vabilo o  drevesih  in  parkih

Dodatne informacije